Aanvullende subsidie voor de renovatie of sloop en herbouw van woningen in de dorpen

Om het voor inwoners van de dorpen aantrekkelijker te maken om te renoveren of te herbouwen, en hen hierbij extra te ondersteunen voorziet de stad een aanvullende subsidie voor eigenaars die een Vlaamse renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie kregen uitbetaald. De aanvullende premie bedraagt 10% van het bedrag aan renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie dat werd verkregen van de Vlaamse overheid.

De aanvullende premie dient te worden aangevraagd binnen het jaar na de uitbetaling van de Vlaamse renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie.  Het reglement treedt in werking  vanaf 1 september 2021. Wie een renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie krijgt uitbetaald vanaf 1 september 2021 komt in aanmerking voor de aanvullende premie.

Voorwaarden

  • De woning dient gelegen te zijn binnen de dorpskern.
  • De aanvrager kreeg een Vlaamse renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie toegekend en uitbetaald.
  • Vlaamse renovatiepremies en sloop- en herbouwpremies uitbetaald vanaf 1 september 2021 komen in aanmerking voor de aanvullende premie.

Subsidiebedrag

  • De subsidie bedraagt 10% van de toegekende en uitbetaalde Vlaamse renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie.

Hoe aanvragen?

De subsidieaanvraag dient op een daartoe bestemd aanvraagformulier en voorzien van de benodigde bewijsstukken te worden ingediend ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen.

De aanvraag dient minstens vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken:

  • Een kopie van de toekenningsbrief van de Vlaamse renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie.
  • Bewijs van betaling van de premie door de Vlaamse overheid.

De subsidieaanvraag dient binnen een termijn van 1 jaar na de uitbetaling van de Vlaamse premie worden ingediend. De datum, vermeld op het rekeninguittreksel, geldt als referentiedatum.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen