Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat ze volledig in orde is en voldoet aan de normen uit de Vlaamse Codex Wonen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen en voor welke woningen?

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder van een woning is, kan een conformiteitsattest aanvragen voor een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats.

Iedereen kan ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen. 

Hoe vraag je het conformiteitsattest aan en hoe verloopt de procedure?

Je vraagt het conformiteitsattest aan bij de gemeente waar de woning ligt.

Na jouw aanvraag zal een woningcontroleur van de gemeente langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van jouw aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.

Als de burgmeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kun je een conformiteitsattest aanvragen bij de Afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen. Je hebt hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Hoeveel kost een conformiteitsattest?

De gemeente levert het conformiteitsattest gratis af.

Hoelang is het conformiteitsattest geldig?

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. 

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard;
  • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt

De gemeenten Heuvelland, Poperinge en Vleteren beslisten via een gemeentelijk reglement om de geldigheidsduur van het conformiteitsattest in een aantal situaties te beperken tot 5 jaar.  Dit is het geval bij vochtproblemen in de woning, 5 of meer kleinere inbreuken in categorie I van het technisch verslag of een verwarmingssysteem type B.

Is het conformiteitsattest verplicht om een woning te verhuren?

Het conformiteitsattest is vanaf 1 januari 2024 verplicht voor huurwoningen gebouwd in 1960 en eerder die gelegen zijn in Heuvelland. Voor de overige woningen is het aanvragen van het conformiteitsattest verblijvend. In Poperinge en Vleteren is er op dit moment geen verplichting.

Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar met het attest kan je bij eventuele huurgeschillen en discussies over de staat van de woning aantonen dat de woning conform is voor verhuur. Op die manier kan je eventuele betwistingen met jouw huurder in jouw nadeel vermijden. Een woning waarvoor uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van het huurcontract een conformiteitsattest is afgeleverd, wordt als een conforme woning bij aanvang van de huur beschouwd.

Als je een huursubsidie of huurpremie aanvraagt, moet jouw nieuwe woning veilig en gezond zijn en beantwoorden aan de woningkwaliteitsnormen. Ofwel heeft jouw woning al een conformiteitsattest. Wanneer er nog geen is zal een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen de woning onderzoeken, zodat er eventueel een conformiteitsattest kan worden afgeleverd. Als de woning niet voldoet, kun je ook geen huursubsidie krijgen voor deze woning.

Wonen Doe Je Niet Op Goed Geluk. Check De Woningkwaliteitsnormen

Wonen Doe Je Niet Op Goed Geluk. Als Je Woning Niet In Orde Is?

Meer Info & bijlagen

2023_Aanvraagformulier CA.pdf
Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen