EPC-labelpremie

Wanneer je een woning met een slechte energieprestatie binnen de 5 jaar grondig renoveert waardoor het EPC-label aanzienlijk verbetert, kan je hiervoor vanaf 2021 een EPC-labelpremie krijgen. De EPC-labelpremie geldt los van de individuele premies voor de investeringen zelf.

Wanneer komt jouw woning in aanmerking?

Enerzijds geldt de EPC-labelpremie voor woningen met een geldig energieprestatiecertificaat opgemaakt vanaf 2019, waaruit blijkt dat de woning een EPC-label E of F heeft.

Anderzijds komen wooneenheden (appartementen) in aanmerking als zij een geldig EPC kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019, waaruit blijkt dat het appartement een EPC-label D, E of F heeft.

Voorwaarden voor de EPC-labelpremie

 • Woningen met een EPC-label E of F moeten binnen de 5 jaar minstens label C halen. Wanneer je woning label A of B haalt, wordt een hogere premie uitgereikt. Wooneenheden (appartementen) met een energielabel D, E of F moeten binnen de 5 jaar minstens label B halen. Wanneer je appartement label A haalt, wordt een hogere premie uitbetaald.
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus. Vanaf het ogenblik dat de voucher voor de totaalrenovatiebonus geactiveerd is, kan je geen beroep meer doen op de EPC-labelpremie.
  • Wie al één investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd, zit automatisch in het traject van de totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
  • Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de totaalrenovatiebonus of van de EPC-labelpremie.
 • Enkel gerenoveerde woningen komen in aanmerking voor de premie. Sloop- en heropbouwprojecten vallen hier niet onder. Deze worden beschouwd als nieuwbouw.
 • Er kan ook een EPC-labelpremie aangevraagd worden als je energiebesparende investeringen plant vanaf 2021 waarvoor geen individuele premie geldt (bijvoorveeld de vervangen van elektrische verwarming door een condensatieketel, zelf dakisolatie aanbrengen, ...), maar waardoor het EPC van je woning wel verbetert van label F naar minimaal label C. Hierbij moet het EPC verkregen voor de renovatiewerken, dateren van 2019 of later.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
 • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid

Bonus voor beschermde afnemers

 • Verhoging premiebedrag met 20%

Klik hier voor meer info.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Boek hier je afspraak.