EPC-labelpremie

Wanneer je een woning met een slechte energieprestatie binnen de 5 jaar grondig renoveert waardoor het EPC-label aanzienlijk verbetert, kan je hiervoor vanaf 2021 een EPC-labelpremie krijgen. De EPC-labelpremie geldt los van de individuele premies voor de investeringen zelf.

Wanneer komt jouw woning in aanmerking?

Enerzijds geldt de EPC-labelpremie voor woningen en woongebouwen met een geldig energieprestatiecertificaat opgemaakt vanaf 2019, waaruit blijkt dat de woning een EPC-label E of F heeft.

Anderzijds komen wooneenheden (appartementen) in aanmerking als zij een geldig EPC kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019, waaruit blijkt dat het appartement een EPC-label D, E of F heeft.

Voorwaarden voor de EPC-labelpremie

  • Het EPC voor de renovatie moet opgemaakt zijn in 2019 of later.
  • Woningen of woongebouwen met een EPC-label E of F moeten binnen de 5 jaar minstens label C halen. Wanneer je woning label A of B haalt, wordt een hogere premie uitgereikt. Wooneenheden (appartementen) met een energielabel D, E of F moeten binnen de 5 jaar minstens label B halen. Wanneer je appartement label A haalt, wordt een hogere premie uitbetaald.
  • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus. Vanaf het ogenblik dat de voucher voor de totaalrenovatiebonus geactiveerd is, kan je geen beroep meer doen op de EPC-labelpremie.
  • Enkel gerenoveerde woningen komen in aanmerking voor de premie. Sloop- en heropbouwprojecten vallen hier niet onder. Deze worden beschouwd als een nieuwbouw.
  • Er kan ook een EPC-labelpremie aangevraagd worden als je energiebesparende investeringen plant waarvoor geen individuele premie geldt (bijvoorbeeld de vervanging van elektrische verwarming door een condensatieketel, zelf dakisolatie aanbrengen, ...), maar waardoor het EPC van je woning wel verbetert van label E of F naar minimaal label C. Hierbij moet het EPC verkregen voor de renovatiewerken, dateren van 2019 of later.

Hoeveel bedraagt de premie?

Je kan de EPC-labelpremie eenmalig aanvragen per woning. Een uitbetaling van de premie in schijven is wel mogelijk. Als je woning label B behaalt, krijg je een eerste labelpremie van 3750 euro. Indien je woning later label A behaalt, ontvang je de resterende 1250 euro.

Let op: deze premie wordt niet geïntegreerd in 'Mijn verbouwpremie'. De aanvragen verlopen steeds via Fluvius.

EPC-labelpremie

woning of woongebouw (starten van label E of F)

appartement (starten van label D, E of F)

evolueert naar label A

5000 euro

3750 euro

evolueert naar label B

3750 euro

2500 euro

evolueert naar label C

2500 euro

geen labelpremie

Waar en wanneer vraag ik de premie aan?

Zodra je beschikt over een geldig 'EPC-voor', dien je een aanvraag tot activatie van de EPC-labelpremie in bij Fluvius. Een 'EPC-voor' is een EPC dat opgemaakt werd in 2019 of later en aantoont dat een woning of woongebouw een EPC-label E of F heeft. Bij een appartement (wooneenheid) gaat dit over een EPC-label D, E of F.

Binnen de vijf jaar na de datum van het 'EPC-voor', moet een nieuw 'EPC-na' worden opgemaakt. Een 'EPC-na' toont aan dat de woning na renovatie het gewenste energielabel A, B of C behaalde. Bij een appartement (wooneenheid) gaat dit over een energielabel A of B. De aanvraag voor de uitbetaling van de EPC-labelpremie moet u indienen binnen het jaar na opmaak van het 'EPC-na'.

Je kan de premie online aanvragen. Dit gaat sneller en de premie wordt ook vlugger uitbetaald.

Meer details en voorwaarden voor de EPC-labelpremie.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.