Verwaarlozing

Wat is verwaarlozing?

Een gebouw of een woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. De binnenkant van het gebouw valt buiten beschouwing.

De gemeente beoordeelt de verwaarlozing van een gebouw en/of woning aan de hand van een technisch verslag. Dit verslag somt een aantal tekenen van verwaarlozing op (bv. glasbreuk, uitvallend voegwerk, ….).

De gemeente somt de indicaties van verwaarlozing op in een gemotiveerde administratieve akte. Na opname in het gemeentelijk register van verwaarlozing heft de gemeente een belasting op deze panden.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Boek hier je afspraak.