Procedure

Om je in te schrijven neem je best eerst telefonisch contact op met een sociale huisvestingsmaatschappij in de buurt waar je wil wonen of met de Habito woonwinkel.

Wanneer je langs gaat neem je best volgende documenten mee:

  • jouw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
  • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
  • een attest in verband met de samenstelling van jouw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van jouw huidige woning.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je je laten inschrijven in het inschrijvingsregister bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

Je kunt je inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal sociale huisvestingsmaatschappijen.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren ? Boek hier je afspraak.