Impulssubsidie private huurmarkt 2022

Vanaf 1 januari 2020 wordt een subsidie verleend voor de renovatiewerken aan een private huurwoning gelegen op het grondgebied van Vleteren. De renovatiewerken dienen tot doel te hebben om de private huurwoning te laten beantwoorden aan de kwaliteitsnormen die gesteld worden in de Vlaamse Wooncode, aangevuld met bijzondere voorwaarden; het energetisch peil van de private huurwoning te verbeteren en te voorzien in een eigen energieproductie voor de private huurwoning.

Volgende werken komen in aanmerking:

 • Vochtbestrijdingswerken;
 • Elektriciteitswerken;
 • Dakwerken (incl. dakisolatie met minimale R-waarde van 4,5);
 • Spouwmuurisolatie met een minimale R-waarde van 1,3;
 • Buitenmuurisolatie met een minimale R-waarde van 3;
 • Vloerisolatie met een minimale R-waarde van 2;
 • Vervangen van enkele beglazing of dubbele beglazing door hoogrendementsbeglazing met een maximale U-waarde van 1,0;
 • Vervangen van buitenschrijnwerk met enkele beglazing of dubbele beglazing door hoogrendementsbeglazing met een maximale U-waarde van 1,0;
 • Vervangen van oude centrale verwarmingsketel door condensatieketel desgevallend in combinatie met zonneboiler of warmtepomp;
 • Vervangen van oude decentrale verwarmingselementen door centrale verwarming met condensatieketel of decentrale verwarmingselementen met HR+-label;
 • Voorzien in een ventilatiesysteem type C of D;
 • Alle noodzakelijke werken om te komen tot een conforme woning overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Wooncode overeenkomstig het advies van de administratie.

Volgende werken komen niet in aanmerking voor de subsidie: onderhouds-, herstellings- en verfraaiingswerken (bv. schilderen, behangen,…); werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s; werken aan (dak)terrassen, opritten en tuin.

Specifieke voorwaarden

Voor de impulssubsidie private huurmarkt komen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen in aanmerking met uitzondering van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. De woning is op 1 januari van het jaar van de aanvraag ouder dan 30 jaar. Als referentiedatum geldt de datum van eerste ingebruikname zoals geregistreerd in het bevolkingsregister.

De woning mag na uitvoering van de werken geen ernstige woongebreken vertonen. De woning dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Dit dient bewezen te worden aan de hand van een conformiteitsattest. Indien er toch nog gebreken aan de woning worden vastgesteld mogen deze gebreken geenszins aanleiding geven tot strafpunten in categorie III of IV van het technisch verslag woningkwaliteit. Er mogen maximum 3 gebreken in categorie II vastgesteld worden.

De woning dient na de werken voorzien te zijn van dakisolatie boven de woongedeelten (living, keuken, slaapkamers, badkamer, toilet en andere leefruimtes). De woning mag niet meer voorzien zijn van enkele beglazing. De woning dient uitgerust te zijn met minstens één rookmelder per bouwlaag.

Na de werken dient de woning met een geregistreerde huurovereenkomst, voor ten minste 3 jaar verhuurd te worden. Voor woningen die tijdens de uitvoering van de werken reeds verhuurd zijn, kan het bestaande huurcontract aanhouden worden.

De minimum kostprijs van de gezamenlijke werken moet € 3000,00 (incl. btw) bedragen. De uitgevoerde werken worden bewezen door de factuur, die duidelijk en voldoende gedetailleerd de kostprijs en aard van de werken vermeldt. Indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van grondige elektriciteitswerken dient een keuringsattest, gedateerd van na de werken, te worden toegevoegd.

Subsidiebedrag

Er wordt een subsidie verleend van 20% van de uitgevoerde werken (incl. btw) met een maximum van € 2.000,00 per afzonderlijke woongelegenheid. De impulssubsidie private huurmarkt is éénmalig. De subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere subsidies voorzien in dit reglement.

Aanvraagprocedure

De subsidieaanvraag moet vóór de uitvoering van de werken ingediend worden, dit op een daartoe bestemd aanvraagformulier en voorzien van de nodige bewijsstukken. Deze aanvraag moet ingediend worden bij Gemeentebestuur Vleteren t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Kasteelstraat 39 te 8640 Vleteren.

Na aanvraag van de subsidie wordt een plaatsbezoek uitgevoerd, waarbij een technisch verslag van de woning wordt opgemaakt. Op basis van dit verslag wordt een technisch advies opgemaakt door de administratie met een overzicht van de uit te voeren werken.

De werken kunnen pas worden aangevat na ontvangst van het technisch advies van de administratie, die dit binnen een termijn van orde van maximum 45 dagen na de subsidieaanvraag aflevert.

Na uitvoering van de werken dient het aanvraagformulier vervolledigd te worden en minstens vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken:

 • een gedetailleerde factuur op naam van de aanvrager;
 • een bewijs van eigendom;
 • kopie van het huurcontract en bewijs van registratie
 • het conformiteitsattest van de woning daterend na uitvoering van de werken waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Voor de subsidieaanvraag mogen de ingediende facturen niet ouder zijn dan 3 jaar op datum van de vervollediging van de aanvraag, waarbij de factuurdatum geldt als referentiedatum. Enkel facturen met een factuurdatum die dateert na de datum van het technisch verslag komen in aanmerking.

De datum van indienen van de subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

Na uitvoering van de werken worden de uitgevoerde werken ter plaatse gecontroleerd door de administratie. Pas na het verstrekken van alle noodzakelijke bewijsstukken en controle van de subsidieaanvraag aan de specifieke voorwaarden voorzien in dit reglement wordt de aanvraag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen