Goed wonen in een aangename woonomgeving

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners. De Vlaamse Overheid legt aan woningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op, die u terugvindt in de Vlaamse Wooncode.

Niet alleen de kwaliteit van onze eigen woning is belangrijk maar ook de woonomgeving. Daarom willen de gemeenten niet alleen aandacht voor gezonde en veilige woningen, maar ook naar mogelijks leegstaande of verwaarloosde panden die de leefomgeving negatief beïnvloeden.

Leegstand

De drie gemeenten voeren een actief leegstandsbeleid met als doel verloedering van woningen te vermijden en het bestaand woningaanbod optimaal te benutten.

Verder lezen »
Verwaarlozing

Iedere gemeente houdt een inventaris bij van verwaarloosde woningen of gebouwen.

Verder lezen »
Ongeschikt/onbewoonbaar

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Verder lezen »
Conformiteitsattest

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren ? Boek hier je afspraak.