Tussenkomst in de onroerende voorheffing bij aankoop van een woning of bouwgrond in de dorpskern

Om het voor kandidaat-kopers aantrekkelijker te maken om in een dorpskern een woning te kopen of bouwen, verleent de stad Poperinge vanaf 1 september 2021 een tussenkomst in de onroerende voorheffing.

Nieuwbouwwoningen gelegen in goedgekeurde verkavelingsprojecten of groepswoningbouwprojecten komen in aanmerking, net als woningen die gebouwd worden op een onbebouwd perceel bouwgrond in de dorpskern.  De subsidie bedraagt 100% van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing gedurende 5 opeenvolgende jaren vanaf de eerste bewoning van de woning door de aanvrager.

Inwoners die een woning die geïnventariseerd is op het leegstandsregister, het register verwaarlozing of de gewestelijke inventaris van ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen activeren, komen eveneens in aanmerking voor een tussenkomst.  Hier bedraagt de tussenkomst 50% van het gemeentelijk aandeel gedurende 3 opeenvolgende jaren vanaf het jaar dat de woning door de aanvrager effectief wordt bewoond.

Voorwaarden

  • De subsidie kan aangevraagd worden door een natuurlijk persoon die alleenstaande is, ofwel door natuurlijke personen die gehuwd zijn, wettelijk of feitelijk samenwonen of in de nieuwe woning zullen samenwonen.
  • De subsidie geldt enkel voor woningen gelegen in een dorpskern van Poperinge.
  • Op het ogenblik van de aanvraag van de tussenkomst mag de aanvrager geen ander onroerend goed in volle eigendom of volle vruchtgebruik hebben.
  • De woning dient door de aanvrager gebruikt te worden als hoofdverblijfplaats. De datum van inschrijving in het bevolkingsregister geldt als aanvangsdatum van de bewoning.
  • De aanvrager dient blijvend te voldoen aan de voorwaarden dat men geen andere woning in volle eigendom of volle vruchtgebruik mag hebben dan de woning waarvoor men de tussenkomst in de onroerende voorheffing aanvraagt.

Indien de aanvrager van bepaalde verminderingen van de onroerende voorheffing geniet, zal rekening gehouden worden met de toegekende verminderingen, en zal de tussenkomst verrekend worden pro rata het gemeentelijk aandeel.

Aanvraagprocedure

Je kan de tussenkomst aanvragen na ontvangst van het aanslagbiljet en betaling van de belasting.  De aanvraag dient te gebeuren binnen de 6 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet:

  • Aanslagbiljet onroerende voorheffing van het betreffende dienstjaar, in te dienen binnen de 6 maanden na ontvangstdatum
  • Document opzoeking op eigendomstitel, daterend van het jaar van aanvraag of een opzoeking
  • Betalingsbewijs van het aanslagbiljet onroerende voorheffing van het betreffende aanslagjaar
Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen