Schrappen uit het leegstandsregister

Indien je meent dat je woning of gebouw niet langer leegstaand is, dan is het belangrijk om tijdig te melden dat het pand opnieuw in gebruik is genomen.

Melding van wederingebruikname

Vanaf het moment dat een woning of een gebouw opnieuw in gebruik is genomen, meld je dit best zo snel mogelijk aan de administratie. Het formulier dat je hiervoor gebruikt vind je onderaan de pagina. De administratie zal hierna onderzoeken of je melding correct is en je informeren of ze al dan niet akkoord is met je melding. Is de administratie niet akkoord, dan kan je hiertegen beroep aantekenen binnen de 30 dagen na de kennisgeving.

Wanneer kan de woning of het gebouw effectief geschrapt worden?

Nadat je melding van in gebruikname is aanvaard dienen we 6 maanden te wachten vooraleer te beslissen of we het pand kunnen schrappen uit het leegstandsregister. Een woning moet immers gedurende zes opeenvolgende maanden gebruikt zijn overeenkomstig de woonfunctie. Pas daarna kan de woning geschrapt worden. Voor een gebouw dient minstens 50% van de vloeroppervlakte gedurende 6 opeenvolgende maanden gebruikt zijn overeenkomstig de bestemming van het gebouw. Stelt de administratie 6 maanden na de wederingebruikname vast dat de woning of het gebouw nog steeds in gebruik is, dan beslist ze om het pand te schrappen vanaf de datum van wederingebruikname. In het andere geval blijft het pand opgenomen op het leegstandsregister. Ben je niet akkoord met de beslissing van de administratie dan kan je hiertegen binnen de 30 dagen na de kennisgeving beroep aantekenen.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen