Sociale huur

Vlaanderen telt meer dan 168.000 sociale huurwoningen. Het gros van de woningen wordt verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij, maar ook de VMSW, een sociaal verhuurkantoor, het Vlaams Woningfonds, een gemeente of het OCMW hebben sociale huurwoningen.

Een sociale huurwoning is voorbehouden voor burgers die daar het meest nood aan hebben. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden.

De voorwaarden gelden voor de inschrijving als kandidaat-huurder en de toewijzing van een woning. De voorwaarden gelden ook bij toetreding tot een lopende huurovereenkomst, met uitzondering van de inkomensvoorwaarde.

Bij de actualisatie van het inschrijvingsregister (minimaal om de twee jaar) wordt de inkomensvoorwaarde nog eens extra getoetst.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen