Vanaf 1 november veranderen de huursubsidie en huurpremie

Vanaf 1 november 2023 veranderen de huurpremie en de huursubsidie. Dit moet een aanvraag vergemakkelijken.

Om welke premies gaat het?

Je huurt een woning op de private huurmarkt en hebt een beperkt inkomen. De huursubsidie en huurpremie zijn een maandelijks bedrag om je te helpen jouw huurprijs te betalen. Je kan onder andere een huursubsidie aanvragen na een verhuis van een slechte naar een goede woning. Een huurpremie krijg je als je vier jaar op de wachtlijst voor een sociale woning in jouw domiciliegemeente staat.

Wat verandert er?

Bij de huursubsidie moet je je niet meer verplicht inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning. Deze verplichting valt weg.

Bij de huurpremie moet elke woning in Vlaanderen voldoen aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen, dus uiteraard ook jouw private huurwoning. Maar, Wonen in Vlaanderen zal geen conformiteitsonderzoek uitvoeren bij een aanvraag van een huurpremie.

Als een woning al ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard is bij jouw aanvraag, krijg je geen huurpremie. Want, dan is al duidelijk dat de woning niet in orde is. In de andere gevallen veronderstelt Wonen in Vlaanderen dat de woning in orde is. Hierdoor kan jouw aanvraag van de huurpremie sneller verlopen.

Een controle van jouw woning kan natuurlijk nog altijd, bijvoorbeeld als jouw gemeente of jij dit vraagt. Blijkt jouw woning dan niet in orde? Dan wordt jouw huurpremie niet meer meteen stopgezet. Jouw verhuurder krijgt eerst nog de kans om herstellingen uit te voeren. Pas als er een besluit is dat de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond is, wordt de huurpremie opgeschort.

Hoe kun je de premie aanvragen?

De huursubsidie moet je zelf aanvragen. Je hebt hiervoor tot negen maanden tijd nadat je verhuisd bent. Huur je een onderverhuurde woning van een woonmaatschappij? Dan zal je samen met hen een aanvraag indienen.

Voor de huurpremies moet je niets doen. Je ontvangt automatisch een brief met de nodige aanvraagdocumenten als je vier jaar op de wachtlijst staat.

Meer informatie?

Lees meer op de webpagina van de huurpremie en de huursubsidie.