Huurprijsindexatie vanaf 1 oktober 2023 met correctiefactoren

Nog tot 30 september 2023 zijn er beperkingen op de huurprijsindexering voor woningen met een hoog energieverbruik. Vanaf 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule (correctiefactor). Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Ga naar de webpagina over de huurprijsindexatie vanaf 1 oktober 2023.