Impulssubsidie Private Huurmarkt Poperinge

Er wordt vanaf 2016 een subsidie verleend voor de renovatie van private huurwoningen. De renovatiewerken moeten noodzakelijk zijn om de woning te laten voldoen aan de kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode, de huurwoning energiezuiniger te maken of te voorzien in eigen energieproductie. 

Het gaat onder meer over:

 • vochtbestrijdingswerken;
 • elektriciteitswerken;
 • dakwerken;
 • het isoleren van de woning;
 • het plaatsen van hoogrendementsbeglazing;
 • een condensatieketel;
 • een ventilatiesysteem. 

Specifieke voorwaarden

 • De private huurwoning dient minstens 30 jaar oud te zijn.
 • Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen komen in aanmerking.
 • De subsidieaanvraag moet VOOR de start van de werken worden aangevraagd en  de werken kunnen pas worden aangevat na ontvangst van het technisch advies. Er is steeds een controle ter plaatse voor de werken.
 • De minimale kostprijs van de werken bedraagt € 3.000 (incl. btw).
 • Na de werken dient de woning te voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Bovendien dient de woning na de werken uitgerust te zijn met dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders.
 • De woning dient na de werken voor een periode van minstens 3 jaar verhuurd te worden.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 20% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken (incl. btw) met een maximum van € 5.000 per afzonderlijke woongelegenheid.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en bezorgt het vóór aanvang van de renovatiewerken:

 • Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
 • Afgeven in de Habito woonwinkel (Sociaal Huis), Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren ? Boek hier je afspraak.