Renovatiepremie 2020

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

Wie kan de renovatiepremie aanvragen?

Als je de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner voor de enige woning die je bezit mag je niet meer verdienen dan:

 • 44.160 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste.
 • 63.090 euro als alleenstaanden met een persoon ten laste (te verhogen met 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste).
 • 63.090 euro als je gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.540 euro per persoon ten laste).

Daarbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum (voor 2020 kijkt Wonen-Vlaanderen naar het inkomstenjaar 2018).

Als je de premie aanvraagt voor een woning die je verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Welke werken komen in aanmerking?

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën.

 • Categorie 1: de structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
 • Categorie 2: het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
 • Categorie 3: het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren, die voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit.
 • Categorie 4: de technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend per categorie van werken. Voor elke categorie van werken is een geldig factuurbedrag van minstens 2.500 euro (exclusief BTW) nodig om recht te hebben op een premie.

Het bedrag van de premie is voor eigenaren-bewoners, afhankelijk van het inkomen, een vast percentage van het totale factuurbedrag. Volgende doelgroepen hebben recht op het hoogste premiepercentage van 30%, met een maximum van 3.333 euro per categorie:

 • Alleenstaanden met een inkomen van max. 31.550 euro
 • Alleenstaanden met een persoon ten laste en een inkomen van max. 44.160 euro (plus 3.540 euro per extra persoon ten laste).
 • Gehuwden en samenwonenden met een inkomen van max. 44.160 euro (plus 3.540 euro per extra persoon ten laste).

Voor alle andere eigenaren-bewoners bedraagt de tegemoetkoming 20% van het totale factuurbedrag, met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie.

Eigenaars die de gerenoveerde woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor hebben recht op 30% premie, met een maximum van 3.333 euro per categorie.
het maximumbedrag van de premie, voor alle categorieën samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Wanneer aanvragen?

De premie is pas aan te vragen na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt en vanaf het ogenblik dat je de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Je kunt in principe twee aanvragen indienen. Voor elke categorie van werken kun je in tien jaar tijd maar eenmaal een premie aanvragen.

 • Eigenaren-bewoners met een inkomen dat recht geeft op een premie van 30% van de gefactureerde werken, kunnen bij de eerste aanvraag vrij het aantal categorieën kiezen, en mogen ook kiezen wanneer ze een tweede aanvraag doe voor de resterende categorie(ën).
 • Eigenaren-bewoners met een inkomen dat recht geeft op een premie van 20% kunnen per aanvraag maximaal twee categorieën van werken indienen. Een tweede aanvraag, voor andere categorieën van werken, is minstens een jaar en maximaal twee jaar na de eerste aanvraag in te dienen.

Wat als je al eerder een premie hebt gekregen?

Ontving je in de voorbije 10 jaar al een renovatiepremie (voor jouw huidige of een vorige woning), dan kun je pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen. Een verhuurder kan wel voor elke huurwoning afzonderlijk een renovatiepremie ontvangen.

Ontving je in de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie voor jouw huidige woning, dan kun je onder bepaalde voorwaarden wel een renovatiepremie aanvragen, maar dan wordt de gekregen verbeteringspremie van de renovatiepremie afgetrokken als het gaat om werken in dezelfde categorie.

Meer informatie op www.wonenvlaanderen.be.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Boek hier je afspraak.