Premie voor thuisbatterij voor zelf opgewekte energie

Stroom afkomstig van bijv. zonnepanelen of windmolens die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Voor het gebruik van het net betalen consumenten die zelf hun stroom opwekken een prosumententarief. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom zelf opslaan en verbruiken als ze die nodig hebben. Nog tot eind 2021 kunt u voor die thuisbatterij een premie aanvragen.

Voorwaarden

  • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
  • De premie moet worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de laatste factuurdatum of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.
  • De premie moet uiterlijk op 31-12-2021 online aangevraagd Het batterijsysteem moet ook voor deze datum geplaatst zijn en de datum van de laatste factuur moet ook voor deze datum vallen.
  • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
  • Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.
  • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.
  • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
  • U moet een decentrale productie-installatie hebben (bijv. fotovoltaïsche zonnepanelen, een kleinschalige windturbine of een micro-warmtekrachtkoppeling …) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.
  • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.

Procedure

U kunt de premie online aanvragen bij het Departement Omgeving. Daar leest u ook welke documenten u bij uw aanvraag moet toevoegen.

Bedrag

De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem.

De premie bedraagt maximaal 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten.

Als u nog geen digitale meter hebt en een digitale meter moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kunt u de kosten van de plaatsing en de indienststelling in rekening brengen (inclusief de meterkast en de kosten voor de beperkte en noodzakelijke demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties). Het bedrag van de premie kan dan worden verhoogd met maximaal 300 euro.

Klik hier voor meer info.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Boek hier je afspraak.