De Vlaamse Renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie wordt toegekend voor renovaties van woningen ouder dan 30 jaar en  wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet je dus twee keer een aanvraag indienen. Zo heb je meer tijd voor een totale renovatie van uw woning. Het maximale bedrag van de beide premies samen is € 10.000. Je kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar.

Welke werken komen in aanmerking?

  • Categorie 1. De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
  • Categorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
  • Categorie 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.
  • Categorie 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.


Premiebedrag

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van € 2.500 aan factuurbedragen per categorie).

De 30%-berekening (met een maximumpremie van € 3.333 per categorie) geldt voor:

  • wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan € 30.640 (te verhogen met € 1.600 per persoon ten laste)
  • wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van € 2.500 per categorie).
Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op € 10.000.

Wanneer de premie aanvragen?

Je kunt de premie aanvragen op voorwaarde dat je de woning reeds bewoont en je facturen beschikbaar hebt. 
Aanvraagformulieren en toelichting zijn eveneens beschikbaar onderaan deze pagina.

Eigendoms- en inkomensvoorwaarde

Als je als bewoner een aanvraag indient, mag je geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum.

Als je de premie aanvraagt in 2018 als eigenaar-bewoner mag je niet meer verdienen dan:

  • € 42.890 als alleenstaande zonder persoon ten laste
  • € 61.270 als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met € 3.440 per bijkomende persoon ten laste)
  • € 61.270 als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met € 3.440 per persoon ten laste)

Hierbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum.
Als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Welke facturen komen in aanmerking?

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die je zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.

Hulp nodig bij de aanvraag ?

Wie meer inlichtingen, verduidelijking of informatie wil, kan steeds bij de Habito woonwinkel terecht. Ook voor het helpen opmaken van de aanvragen staan we steeds ter beschikking.

Meer info is ook te vinden op: Renovatiepremie