Belastingvermindering voor nieuwe energiezuinige gebouwen

U kunt voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement, ...) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen.

Voorwaarden

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het E-peil van het gebouw. Om de vermindering te krijgen moet dat E-peil aanzienlijk lager zijn dan het E-peil dat sowieso gehaald moet worden. Het E-peil hangt af van de:

 • compactheid van het gebouw
 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid
 • ventilatie
 • verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
 • oriëntatie en bezonning
 • koelinstallatie
 • verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen).

Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning. Het E-peil van een woning vindt u op het 'EPC Bouw'.

 • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een:
  • herbouw na volledige afbraak
  • casco verbouwing met een 'beschermd volume' dat groter is dan 3000 m³
  • een deel dat aan een gebouw werd toegevoegd en waaraan een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen werd toegekend.
  • nieuwbouw (een nieuw gebouw met een stedenbouwkundige vergunning verkregen na 1 januari 2006 en met EPB-aangifte bij het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vanaf 1 januari 2008)
  • verbouwingen die gelijkgesteld worden met nieuwbouw:
 • Voor nieuwbouw moet de onroerende voorheffing de eerste keer betaald worden in het jaar dat volgt op het jaar waarin het onroerend goed in gebruik werd genomen.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf of voor een vennootschap.
 • Sinds 2013 geldt de vermindering voor een periode van 5 jaar (voordien 10 jaar). De periode loopt door ook als de woning van eigenaar verandert.
 • U kunt de vermindering alleen krijgen als het E-peil laag genoeg is. Het moet lager zijn dan een bepaald maximum.
 • De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. U vindt dat jaartal van toekenning op uw EPC Bouw.

Procedure

 • Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.
 • Als de woning van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar automatisch ook deze vermindering voor de resterende periode van de 5 jaar waarin de korting werd toegekend.

Bedrag

Er is een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing en dat voor een periode van 5 jaar.
De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning.

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor 1 januari 2013 met een maximum E-peil van E60 krijgen een vermindering toegekend van 20% voor een periode van 10 jaar. Indien het E-peil maximum E40 bedraagt, wordt er een vermindering van 40% toegekend voor een periode van 10 jaar.

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 met een maximum E-peil van E50 krijgen een vermindering toegekend van 50% voor een periode van 5 jaar. Indien het E-peil maximum E30 bedraagt, wordt er een vermindering van 100% toegekend voor een periode van 5 jaar.

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 met een maximum E-peil van E40 krijgen een vermindering toegekend van 50% voor een periode van 5 jaar. Indien het E-peil maximum E30 bedraagt, wordt er een vermindering van 100% toegekend voor een periode van 5 jaar.

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 met een maximum E-peil van E30 krijgen een vermindering toegekend van 50% voor een periode van 5 jaar. Indien het E-peil maximum E20 bedraagt, wordt er een vermindering van 100% toegekend voor een periode van 5 jaar.

Als u een korting van 100% krijgt, dan ontvangt u van de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet met een te betalen bedrag van 0 euro.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing u zult moeten betalen op basis van het E-peil van uw woning.

Meer informatie: https://belastingen.vlaanderen.be/OV_vermindering-voor-energiezuinige-gebouwen

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren ? Boek hier je afspraak.