Aanpassingspremie 2020

Of je nu bewoner of verhuurder bent, het kan zijn dat jouw woning op een gegeven moment niet meer is aangepast aan jouw leeft. Je kunt als 65-plusser een beroep doe op de aanpassingspremie als aparte verbouwingspremie.

Wie kan de premie aanvragen?

Je kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 • Een 65-plusser die aanpassingswerken uitvoert aan een eigen woning.
 • Een 65-plusser die huurt op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens 3 jaar.
 • Een bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, die een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad.
 • Een eigenaar die voor minstens negen jaar de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor of SVK, en de woning aanpast voor een inwonende 65-plusser.

De 65-plusser mag op de aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom hebben.

Voor aanvragen ingediend in 2020 mag het inkomen van de 65-plusser (en de eventuele samenwonende partner) niet hoger zijn dan:

 • 31.550 euro voor een alleenstaande
 • 44.160 euro voor een 65-plusser met 1 persoon ten laste, eventueel te verhogen met 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 44.160 euro voor koppels, eventueel te verhogen met 3.540 euro per persoon ten laste

Hoeveel bedraagt de premie?

De kostprijs van de werken moet, per categorie, minstens 1.200 euro bedragen (inclusief btw). De premie bedraagt 50% van de aanvaarde kostprijs, met een maximale tegemoetkoming van 1.250 euro.

Welke werken komen in aanmerking?

De aanpassingspremie kan toegekend worden voor aanpassingswerkzaamheden die te maken hebben met:

Categorie 1, de technische installaties of sanitaire voorzieningen, zoals:

 • maken van een aangepaste badkamer (met minstens een douche en een wastafel);
 • het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste toilet;
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
 • aanbrengen van elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning, als die toestellen vast verankerd zijn aan het gebouw;
 • aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen;
 • automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken (voor het plaatsen van nieuwe automatische deuren, poorten en rolluiken komt enkel de motor in aanmerking).

Categorie 2, aanpassingen die de toegankelijkheid van de woning verbeteren, zoals:

 • toegankelijk maken van de woning via hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels
 • creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen
 • het wegwerken van niveauverschillen op de woonverdieping van de woning door het verhogen of verlagen van vloeren
 • overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen
 • verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

U kunt voor elke categorie afzonderlijk een aanvraag indienen.

Wanneer aanvragen?

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken. Je voegt bij het aanvraagformulier duidelijke kopieën van bijhorende facturen (maximaal twee jaar oud op aanvraagdatum), offertes, plannen of andere bewijsstukken.

Je kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, maar niet voor werken van dezelfde categorie.

Meer informatie op www.wonenvlaanderen.be.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Boek hier je afspraak.