Premie zonnepanelen (vanaf 2021)

Wie vanaf 1 januari 2021 een nieuwe PV-installatie (foto-voltaïsche zonne-installatie) in dienst neemt, komt in aanmerking voor een éénmalige premie. De premie is van toepassing voor volledig nieuwe installaties die aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • De premie geldt enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het distributienet vóór 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.
 • Deze premie is er voor kleine installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten door een aannemer op het dak van een gebouw worden geplaatst.
 • De premie loopt van 2021 tot eind 2024.
 • De premie kan worden toegekend als
  • achter het aansluitingspunt nog geen fotovoltaïsche installatie in dienst is of was
  • de geplaatste PV-installatie uiterlijk 3 maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld is
  • de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de PV-installatie ingediend is.
 • De premie is eenmalig en beperkt
  • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
  • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Aanvullend geldt dat:

 • de zonnepanelen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst mogen worden naar een ander perceel, en de zonnepanelen niet uitgebreid mogen worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller.

Deze premie kan pas vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd. De aanvraag, behandeling en uitbetaling van deze premie verloopt via Fluvius. Meer info hierover volgt later.
Deze informatie is gebaseerd op een principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering, wijzigingen zijn dus nog mogelijk.
Voor meer informatie kan je terecht bij energiesparen.be en vlaanderen.be.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Boek hier je afspraak.