Facturen 2021

Energiepremies voor individuele BENOvatiemaatregelen

Onderstaande informatie geldt voor premieaanvragen waarvan de eindfactuur gedateerd is vanaf 1/1/2021. De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).

Voor alle woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd vóór 1 januari 2006: 

Premie voor dak- of zoldervloerisolatie

 • Op voorwaarde dat de R-waarde van de isolatie minstens 4,5 m²K/W bedraagt en de werken zijn uitgevoerd door een aannemer
 • Basispremie: € 4/m². Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 12/m².
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 10,5/m².  Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 18,5/m².
 • Verhoogde premie voor klanten met uitsluitend nachttarief: € 6/m². Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 14/m².

Aan te vragen via premie dakisolatie of zoldervloerisolatie

Premie voor muurisolatie langs de buitenkant

 • Op voorwaarde dat de R-waarde van de isolatie minstens 3,0 m²K/W bedraagt en de werken zijn uitgevoerd door een aannemer.
 • Basispremie: € 30/m². Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 38/m².
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 45/m².

Aan te vragen via premie buitenmuurisolatie

Premie voor muurisolatie in de spouw

 • Op voorwaarde dat de werken zijn uitgevoerd door een aannemer conform de kwaliteitseisen STS 71-1.
 • Basispremie: € 5/m²
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 9/m²
 • Verhoogde premie voor klanten met uitsluitend nachttarief: € 7,5/m²

Aan te vragen via premie buitenmuurisolatie

Premie voor muurisolatie langs de binnenkant

 • Op twee voorwaarden: de R-waarde moet minstens 2,0 m²K/W zijn; en ofwel moet het werk van de aannemer worden begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, ofwel moet er worden gewerkt met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid.
 • Basispremie: € 15/m²
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 22,5/m²

Aan te vragen via premie buitenmuurisolatie

Premie voor het plaatsen van HR-beglazing

 • Voor glas met een Ug-waarde van maximaal 1,0 W/m²K. De Ug-waarde van het glas moet af te lezen zijn op de afstandshouder tussen de glasbladen.
 • Basispremie: € 16/m²
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 56/m²
 • Verhoogde premie voor klanten met uitsluitend nachttarief: € 24/m²

Aan te vragen via premie beglazing

Premie voor vloerisolatie (vloer op de volle grond of plafond van de kelder/kruipruimte)

 • Mits uitgevoerd door een aannemer en de isolatie een R-waarde heeft van minstens 2,0 m²K/W.
 • Basispremie: € 6/m²
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 9/m²

Aan te vragen via premie vloerisolatie of kelderisolatie

Premie voor het plaatsen van een gascondensatieketel

 • Voor het plaatsen van een gascondensatieketel, kan je enkel als beschermde afnemer een premie krijgen van € 1.800 als de nieuwe gascondensatieketel een oud toestel op aardgas vervangt, of kan je, als je tot de prioritaire doelgroep behoort een premie krijgen van € 2.500, als de nieuwe gascondensatieketel een oud toestel op stookolie vervangt.

Aan te vragen via premie condensatieketel

Voor alle woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend: 

Premie voor de installatie van een zonneboilerinstallatie

 • Basispremie: € 550/m² zonnecollector, met een maximum van € 2.750 of 40% van het factuurbedrag.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 660/m² met een maximum van € 3.300 of 48% van het factuurbedrag. 

Aan te vragen via premie zonneboiler

Premie voor de installatie van een warmtepompboiler

 • Mits de warmtepompboiler enkel gebruikt wordt voor de productie van sanitair warm water, minstens een A+-productielabel heeft en mits hij beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen.
 • Deze premie is niet combineerbaar met die voor een zonneboiler, en enkel cumuleerbaar met de warmtepomppremie indien de warmtepompboiler het eerst geplaatst wordt, tenzij de warmtepomp een lucht-luchtwarmtepomp is.
 • Basispremie: € 300, met een maximum van 40% van het factuurbedrag. 
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 360, met een maximum van 50% van het factuurbedrag. 

Aan te vragen via premie warmtepompboiler

Premie voor de installatie van een warmtepomp

 • Een belangrijke voorwaarde is dat een geothermische warmtepomp moet beschikken over minstens een A++-label (dat is een productlabel volgens de Ecodesignverordening), en dat een niet-geothermische warmtepomp minstens een A+-label moet hebben. De warmtepomp mag bovendien niet worden gebruikt voor actieve koeling. 
 • Basispremie:
  Van € 300 tot € 4.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
  • € 4.000 voor een geothermische warmtepomp
  • € 1.500 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 800 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 300 voor een lucht-luchtwarmtepomp. 
 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 600 tot € 8.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
  • € 8.000 voor een geothermische warmtepomp
  • € 3.000 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 1.600 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 600 voor een lucht-luchtwarmtepomp.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief:
  Van € 360 tot € 4.800, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag.
  • € 4.800 voor een geothermische warmtepomp
  • € 1.800 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 960 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 360 voor een lucht-luchtwarmtepomp.
 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 720 tot € 9.600, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag.
  • € 9.600 voor een geothermische warmtepomp
  • € 3.600 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 1.920 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 720 voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Aan te vragen via premie warmtepomp

Premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen (PV)

 • Voor fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) die vanaf 01/01/21 in dienst genomen worden.
 • Voorwaarden: de omvormer moet een maximaal AC-vermogen van 10 kVA hebben, én achter het aansluitingspunt mag geen andere fotovoltaïsche installatie in dienst zijn gesteld (behalve bij een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd).
 • De nieuwe installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstname worden aangemeld bij Fluvius én moet minstens 15 jaar blijven staan.
 • Basispremie:
  tot € 1.500 per woning of wooneenheid, berekend aan € 300 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 150 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 40% van de factuur bedragen.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers:
  tot € 1.800 per woning of wooneenheid, berekend aan € 360 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 180 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 48% van de factuur bedragen.

Aan te vragen via premie zonnepanelen

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Boek hier je afspraak.