Premies facturen 2019

Individuele premies van je netbeheerder Fluvius voor eindfacturen vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 in bestaande woningen.

De totaalrenovatiebonus

Hieronder sommen we een aantal energiebesparende maatregelen voor je op. Telkens hangt daar een specifieke premie aan vast. Je kunt die premies bovendien met elkaar combineren. Voer je minstens drie verschillende maatregelen binnen de vijf jaar uit voor je volledige woning, dan krijg je bovenop de gewone premies een totaalrenovatiebonus. Daar hoef je zelf niets voor te doen. Fluvius registreert telkens je premie-aanvraag en kennen automatisch je bonus toe wanneer je daarvoor aan alle voorwaarden hebt voldaan.

Voor die totaalrenovatiebonus komen alle onderstaande premies voor isolatie en energiebesparende toestellen (uitgezonderd de warmtepompboiler) in aanmerking, plus de installatie van een ventilatiesysteem (waarvoor je geen afzonderlijke premie krijgt).

Isolatie

Je kunt het best energie besparen door de warmte (of koelte) in huis zo goed mogelijk te bewaren. Dat kan op verschillende manieren.

 • Dak- of zoldervloerisolatie

Wist je dat een doorsnee gebouw de meeste warmte verliest via het dak? Je doet er dus goed aan om er eerst voor te zorgen dat zowel hellende daken als platte daken goed geïsoleerd zijn. Daarbij wordt een isolatiedikte van 15 centimeter warm aanbevolen, maar meer mag natuurlijk ook.

Verwarm je de ruimte onder je hellend dak niet, dan kun je beter je zoldervloer isoleren. Door de beperktere oppervlakte bespaar je niet alleen op je energiefactuur, maar ook op isolatiemateriaal en de plaatsing.

 • Muurisolatie

Je muren kun je op drie manieren isoleren:

  • Door extra isolatie voor je bestaande buitenmuur te plaatsen.
  • Door de spouw op te vullen met minerale wol of isolerende parels of schuim

  • Door isolatieplaten en/of een voorzetwand aan je binnenmuur te bevestigen.

 • Hoogrendementsbeglazing

De manier waarop beglazing warmte doorlaat (of niet doorlaat), drukken we uit in een U-waarde. Zo isoleert hoogrendementsglas met een U-waarde van 1,0 of 1,1 twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas met een U-waarde van 2,9.

 • Kelder- of vloerisolatie

Je woning verliest ook warmte via de vloer. Dat warmteverlies kan sterk verschillen, afhankelijk van wat er zich onder de vloer bevindt: volle grond, een kelder/kruipruimte of een buitenomgeving. Elk type vloer vraagt een andere manier van isoleren.

In tegenstelling tot een vloer boven een kelder-, kruip- of buitenruimte, waar je de vloer langs onder kunt isoleren, is isolatie van een vloer op volle grond minder evident. Je kunt ofwel de vloer uitgraven ofwel het vloerniveau verhogen. Bij dat laatste kan het nodig zijn om onder andere deuropeningen mee aan te passen.

Hoe je ook isoleert, vergeet je premie niet!

 

Energiebesparende toestellen

 • Zonneboiler

Met een zonneboiler gebruik je de warmte van de zon om je woning te voorzien van warm water voor bijvoorbeeld je douche of je verwarming. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op installateur met een certificaat van bekwaamheid.

Wanneer is een zonneboiler interessant?

 1. Als je plaats hebt voor een collector aan de zuidkant van je dak of muur.
 2. Als je naast je normale verwarmingsinstallatie ook ruimte hebt voor een opslagvat van minstens 150 liter.
 • Warmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of bodem) en gebruikt die om je woning te verwarmen. Terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien, haalt een warmtepomp 70 tot 80 procent van haar energie uit de natuur. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

 • Warmtepompboiler (NIEUW!)

Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeeld uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

Opgelet: deze premie telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus!

Wanneer is een warmtepompboiler interessant?

 1. Als je veel warm water gebruikt, bijvoorbeeld als je een groot gezin hebt
 2. Als je geen grote werken wilt uitvoeren, want een warmtepompboiler is makkelijk te installeren
 3. Als je zonnepanelen hebt. Zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie
 • Ventilatie

Voor de installatie van een ventilatiesysteem krijg je helaas geen premie, maar die telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus.

 

Nieuwbouw

Je krijgt niet enkel een premie als je een bestaande woning energiezuiniger maakt. Nieuwbouwwoningen en -appartementen krijgen een premie voor een laag energieprestatiepeil of E-peil. Hoe lager dat peil, hoe energiezuiniger de woning.

 

Voordelen voor beschermde klanten

Ben je een beschermde afnemer? Dan heb je recht op extra premies en tegemoetkomingen.

 • Kortingsbonnen

Als beschermde afnemer kan je genieten van 150 euro korting bij de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast.

 •  Premie voor een condensatieketel

Als je je bestaande, verouderde verwarmingsinstallatie vervangt door een individuele condensatieketel op aardgas, stookolie of propaan, kan je genieten van een fikse premie.

 •  Sociale energie-efficiënte projecten (SEEP)

Als kwetsbare klant huur je vaak noodgedwongen energieverslindende woningen op de private markt. Omdat de eigenaar van het gebouw zelf de energiefactuur niet betaalt, heeft hij of zij er vaak weinig belang bij om te investeren in energiebesparende maatregelen. Om kwetsbare huurders een stevig duwtje in de rug te geven, bieden we sociale energie-efficiënte projecten (SEEP) aan met begeleiding op maat én een extra hoge premie. Zo kan je je verhuurder alsnog over de streep trekken om jouw huurwoning energiezuiniger te maken.

 • Extra hoge premies

Voor alle bovenstaande premies worden bovendien de premiebedragen (en de maxima) van de algemene premies voor bestaande woningen en voor nieuwbouw verhoogd. De exacte korting per premie kan je hier raadplegen.

 

Premies voor sociale verhuurders

Als je een woning verhuurt op de private markt, ben je misschien niet meteen geneigd om te investeren in energiebesparende maatregelen. Verhuur je een woning aan beschermde afnemers? Dan heb je recht op extra hoge premies en begeleiding voor sociale energie-efficiënte investeringen (SEEP). Zo maken we het je een stuk makkelijker om de stap te zetten. Premies verlagen de kosten en een projectpromotor neemt je alle praktische zorgen uit handen.

Bij een SEEP begeleidt een projectpromotor zowel de huurder als de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de energiebesparende werken en staat in voor de planning van de uit te voeren werken. Die projectpromotor stelt een vakbekwame aannemer aan en vraagt de premies aan bij Fluvius. Als verhuurder hoef je hiervoor dus eigenlijk niets zelf te doen.

We verwachten wel van jou als sociale verhuurder dat je:

 • De verhuurprijs niet verhoogt na de werken
 • Het lopende huurcontract niet voortijdig opzegt
 • Het restbedrag voor de investering betaalt

Deze premie geldt voor 3 ingrepen:

 1. Plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie
 2. Navulling van spouwmuren
 3. Plaatsing van hoogrendementsglas

 

Meer info: Fluvius.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langs komen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren ? Boek hier je afspraak.