Woonwinkel Poperinge Woonwinkel Poperinge
U bent hier: Home>Huren/verhuren>Inschrijvingen sociale huurwoning>Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel VZW

Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel VZW

Het Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel VZW huurt privé woningen en verhuurt woningen in onder andere Heuvelland , Poperinge en Vleteren.

 

Wie kan zich inschrijven als kandidaat-huurder:

Wie aan de voorwaarden van inschrijving voldoet, kan zich in principe inschrijven als kandidaat-huurder op de wachtlijst. Meestal gaat het om mensen die door allerhande redenen in een risicosituatie terecht gekomen zijn, of dreigen erin terecht te komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een laag of een onzeker inkomen, huurders die wonen in een te kleine, een slechte of in een veel te dure woning, huurders die de woning moeten verlaten, een hoge schuldenlast,...
De wachtlijst is gebaseerd op punten toegekend op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio waarin je woont/ingeschreven bent. De mensen in de meest erge situatie (daklozen, mensen die leefloon hebben of minder,...) krijgen de hoogste puntenscore en komen in principe altijd hoger te staan op de wachtlijst.

Inschrijven - VOORWAARDEN:

Om in te schrijven moet je voldoen aan een bepaald aantal voorwaarden.
- geen eigendom in volle eigendom of vruchtgebruik hebben;
- het netto belastbaar inkomen van het referentiejaar (3 jaar voor de inschrijving) mag niet meer bedragen dan 23.269 euro voor alleenstaanden, 25.219 euro voor alleenstaande gehandicapten of 34.902 euro voor anderen te verhogen met 1.951 euro per persoon ten laste;
- minstens 18 jaar zijn (uitzondering voor begeleid zelfstandig wonen);
- Nederlands spreken of bereid zijn het aan te leren;
- ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
- Als je verplicht inburgeraar bent moet je bereid zijn in te burgeren.

Inschrijven - NODIGE DOCUMENTEN

Om in te schrijven op de wachtlijst hebben we volgende documenten nodig:
- Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier
- Belastingsformulier inkomstenjaar 2011 - aanslagjaar 2012;
- Inkomsten van de laatste 6 maand per inwonende meerderjarige (loonfiches/attest werkloosheid of ziekteuitkering/attest OCMW/...);
- Gezinssamenstelling (af te halen op stadhuis);
- Woonhistoriek per inwonende meerderjarige (af te halen op stadhuis);
- Attest Nederlandse taal (diploma school) en/of bewijs inburgeringstraject per inwonende meerderjarige. (Indien u voldoende Nederlands spreekt is het voldoende langs te komen op kantoor zonder deze documenten, anders kunt u zich wenden tot het Huis van het Nederlands van uw streek);
- Andere documenten die de prioriteit van de woonnood kunnen staven. Dit is een document dat reden aantoont waarom u ingeschreven wil zijn vb opzegbrief, uittreksel betaling huur, attes van verblijf in instelling,...
- Ondertekend formulier B (ter controle van de eigendomsvoorwaarde)
- Kopie van de identiteitskaart van alle ingeschrevenen boven 18 jaar.

Meer info en hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren alsook hulp om de nodige documenten te verzamelen, kan je krijgen bij de Habito Woonwinkel.

Zitdagen SVK Woonsleutel VZW
- Ieper : elke maandag 13.30u-15.30u 
            Adres : Meenseweg 71, 8900 Ieper
- Poperinge : elke eerste donderdag van de maand 9.00u-11.00u
                  Adres : Sociaal Huis, Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
- Menen : elke dinsdag op afspraak : 9.00u-11.00u
              Adres : Noorderlaan 1a, 8930 Menen

Bezoek voor meer info ook de website van SVK Woonsleutel :

http://www.svkwoonsleutel.be/

 

Meer Info & bijlagen

SVK Woonsleutel - inschrijving - 244 Kb SVK Woonsleutel - inschrijving
SVK Woonsleutel - formulier B - 55 Kb SVK Woonsleutel - formulier B

Adres Sociaal Vehuurkantoor Woonsleutel VZW

Meenseweg 71
8900 IEPER
BelgiŽ

E-mail: info@svkwoonsleutel.be
Tel.: 057/21 98 50
Fax: 057/36 00 05

Contactformulier

Heuvelland Heuvelland Heuvelland Ocmw Poperinge

Op deze pagina